Անհատականացում

Մենք կարող ենք հարմարեցնել զոնդը և միացնող մասերը՝ ըստ օգտագործողի կարիքների, թթվածնի և ջրի գոլորշիների չափման սարքավորման չափի:

Բացի ընդհանուր ապրանքներ և ծառայություններ տրամադրելուց, մենք օգտատերերին տրամադրում ենք նաև վերլուծություններ, ախտորոշում և նախագծում հատուկ լուծումներ օգտվողների դժվար խնդիրների համար: